.
تشخیص اصالت کابل های شبکه یونیکام


وجود دو هولوگرام UNICOM و تیام شبکه (وارد کننده اصلی یونیکام) بر روی تمام 
کارتن ها وقرقره های چوبی کابل های اوریجینال یونیکام علامت تشخیص اصالت کالاست

تنوع بی نظیرکابل های شبکه UNICOM
سیستم های امنیتی
امروزه به علت استفاده و نگهداری از تجهیزات مختلفی که گاهی ارزش مالی زیادی نیز دارند، ضرورت بکارگیری از سیستم های امنیتی بیش از پیش به چشم می خورند. در این میان به علت تنوع زیاد سیستم های مذکور، مشاوره برای خرید و نصب این تجهیزات متناسب با نیازامری غیرقابل اجتناب می نماید.
فروشگاه فیدار صنعت پاژ با رویکرد تکمیل خدمات مشتری مداری خود مشاوره، طراحی، فروش و نصب سیستم های امنیتی را در دستور کار قرار داده است تا بتواند در این مسیر نیز پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشد.